Aşağıdaki cümlelerden birtanesi veya birkaçı, size veya personelinize ait ise işletmenizde, birşeyler yolunda gitmiyor demektir.

Sattığım üründen Kâr ediyorum ama neden hala sıkıntı yaşıyorum ?

Bu cümlenin birçok muhtemel sebebi olmakla birlikte, genel olarak; İşletmelerin, Başabaş noktasını yakalayamadığı dönemlerde çok sık söylenir. Satılan üründen kâr edilmesine rağmen yapılan ticaretten zarar edildiğine işaret eder.

Arkadaşlar, şu hesapları kontrol edebilir miyiz, Kâr nerede ?

Genelde, ödeme güçlüğü içerisinde olan işletmelerde söylenen bu cümle, firmanın Başabaş noktasını yakalayamamasından kaynaklı olarak ticari alacağının az, ticari burcunun çok olduğu durumlarda, firmanın kârlı satışlar yapmasına rağmen sabit maliyetlerini karşılayabilecek kârlılığa ulaşamadığına işaret eder.

- Yeni ürettiğimiz malın maliyetini hesaplayacağım, işletme gideri ve genel giderler olarak kaç TL eklemeliyim ?
- Hammadde maliyetini 2 'ye katladık, fakat rakip firmanın fiyatını geçti. Ne yapmalıyım ?

Yönetim Danışmanlığı hizmeti verdiğimiz birçok işletmede, ürün maliyetlerinin hesaplanması aşamasında, ürünün üretiminde kullanılan hammadde maliyetlerinin, titizlikle hesaplandığını gözlemliyoruz.

 

Ancak; Firma sahiplerinin veya satış fiyatı belirleme yetkisi olan kurmayların, üretim maliyetlerinin üzerine İşletme ve Genel Giderleri ilave ederken, daha evvelce belirlenen sabit bir rakamı, ürünün üretim maliyetine ilave ettiklerine ve bulunan bu rakam ile ürünün piyasa satış fiyatı arasında (nakit ihtiyacına göre) kalacak şekilde bir kârlılık belirleyip, ürünün satış fiyatını tespit ettiklerine defaatle şahit oluyoruz.

 

Bu yöntemde, sabit bir rakam olarak alınan İşletme Giderleri ve Genel Giderlerin, maliyete ilave edilmesi uygulamasına "Tümüyle yanlıştır" ifadesini kullanmıyoruz fakat yine ve herzaman belirttiğimiz gibi, işletmenin Başabaş Noktalarının belirlenmesi ve ürün maliyetlendirmesi yapılırken fiili (Gerçek) maliyete en yakın şekilde maliyetlendirme hesaplarının yapılması gerektiğini düşünüyoruz.

 

Gerçek Maliyet hesaplanırken, çok sıklıkla karşılaştığımız en belirgin eksikliğin, üretim süreleri ve üretim istasyonları bazında maliyetlendirme anahtarlarının oluşturulamaması olduğu kanısındayız.

 

Her işletmenin, canlı bir sistem olduğunu varsaydığımızda, maliyetlendirme işlemlerinin, stok politikaları, satış politikaları ve hatta yatırım politikaları ile birlikte değerlendirilmesi gerektiğine, İşletme Yönetimi ve Organizasyonu içerisinde verilen her kararın, sonuçları itibari ile etkilediği tüm unsurlar gözetilerek sürekli yeni revizelere açık olması gerektiğine inanıyoruz.

 

Hal böyleyken, periyodik faaliyet dönemlerinde, Başabaş Noktalarının yakalandığı zaman diliminin öncesi ve sonrasında, Sabit Giderlerin varlığının sona ermesi fiilinin gerçekleştiği an'dan itibaren, satış politikalarının ve hatta satın alma politikalarının bile değişebilecek derecede öngörülmüş olması gerekliliğini sürekli olarak müşterilerimize tavsiye ediyoruz. 

 

Cümlelere dökünce "Karışık işler bunlar" diyerek hayıflanan müşterilerimizi anımsayarak belirtmek isteriz ki; Evet, teorisi karışıkmış gibi görünen "Başabaş Noktası Analizlerinin gerekliliğinin izah edilmesi" konusu, pratikte çok basit ve çok faydalı bir bakış açısını işletmelere kazandırmaktadır.

Arkadaşlar, Küçük Sanayideki müşteri, fiyatlarda indirim istiyor, "Bu rakamlara çekerseniz tüm listeden çalışırım" diyor, şu genel giderler için eklediğimiz rakama birdaha bakalım mı?

Üretilen ürünün hammadde maliyetinden emin olan Firma sahipleri veya satış fiyatı belirlemeye yetkili kurmaylar, cazip bir işi kaçırmak istemedikleri zaman genellikle bu cümleleri kurar ve "sürümden kazanırız" veya "stoğu nakite çeviririz" ifadeleri ile cazibeli görünen ticaret fırsatını değerlendirmek isterler. 

 

Genel Giderler için eklenen rakamı törpüleyerek yüklü ve kârlı görünen bir alış-verişi gerçeğe dönüştürmek, -eğer kârlı ise- tabii ki ticari anlamda başarılı bir faaliyettir.

 

Törpülemenin adı "Üretim sayısını arttırıp birim mal başına düşen genel gider tutarını düşürelim"  ifadesine dönüştüğünde yapılan işin adı "İskonto" dur. İskonto, uygun şartlarda firmanın ticaretini arttıracak bir ticari argümandır ancak; İskonto, aynı zamanda çok iyi düşünülmesi gereken bir opsiyondur. Bu aşamada web sitemizin "BASİT BİR ANALİZ" isimli sayfasını ziyaret etmenizi ve "iskonto" argümanının, ince eleyip sık dokunarak kullanılması gereken bir pazarlama seçeneği olduğunu müşahede etmenizi tavsiye ederiz.

 

Söz konusu "BASİT BİR ANALİZ" başlıklı sayfamızda, Hammadde maliyeti 12 TL olan ve Satış fiyatı 20 TL olan bir üründe %10 luk bir iskonto yapılmakta ve Satış fiyatı 20 TL olan sözkonusu ürün 18 TL ye satılmaktadır. Bu %10'luk iskontonun, işletmenin Kâr'ına olan etkisini dikkatle incelemenizi öneririz.

Arkadaşlar, bu ay yapılan mesaiye bakar mısınız, maaşın 3 te 1 i kadar mesai ödemişiz. Fazla mesailerde yapılan işleri bana rapor eder misiniz ? Ödediğimiz, kazandığımızı geçiyor diye tahmin ediyorum.

 

 

Çok kıymetli Sayın Prof.Dr.Sait KAYGUSUZ hocamızın bir sözünü burada hatırlatmak isterim. "Fazla mesai, verimsiz çalışmanın en belirin göstergelerinden birisidir."

 

İşletme Yönetim ve Organizasyonunda, aksayan işlerin tamamlanmasının en kısa yolu "Fazla mesai" olarak karşımıza çıkmaktadır. Her sevkiyatın "ACİL" olduğu, her sipariş faksının içerisinde "ACİL" yazdığı ve araya girilen her üretim kaleminin, diğer bütün işlerden çokdaha acil olduğu işletmelerde,  Fazla Mesai; işletme sahiplerinde KÜLTÜR'e, İşletme Sorumlularında GELENEK'e, çalışanlarda ise 2 saat çalışıp 4 saat çalışmış gibi PARA KAZANMA ALIŞKANLIĞI'na dönüşmektedir.

 

Sürekli bir şekilde fazla mesai yaparak çalışan bir işletmede Ticaret, Personel, Şefler, Müdürler, Firma Sahipleri ve Kâr'lar usul usul erozyona uğrar.

 

Mesai saatlerinin uzunluğu ile erozyonun şiddeti doğru orantılı, tüm işletme personelleri ve firma yöneticilerinin hayat kaliteleri ile ters orantıldır.

 

Ve en kronik soru veya sorun.
MUHASEBE
 
- 3 fatura, 5 çeki listesi ve 1 sayfa banka ekstresini işlemek bu kadar zor olabilir mi?
- Ahmet bey, Muhasebeye birini arıyorum, elinizdeki CV'leri gönderebilir misiniz?
- Dün, müşterinin cari hesabını istedim, geçen cuma yapılan sevkıyatın birim fiyatları hatalıydı.
- Ersin, bizim çocuklar, dün giden sevkıyatın fiyatını yine yanlış girmişler, tesadüfen görmesem haberimiz bile olmayacak. Acaba cari'lerde yanlış girilen başka fiyatlar var mıdır?
- Nasıl kontrol edeceğiz biz bu işleri ?
- Şu muhasebeye titiz bir çalışan bulsak da raporlamaları standart hale getirsek. Şirket nereye gidiyor, önümüzü göremiyoruz.

"Muhasebe" veya firmalarda genellikle ifade edilen şekli ile "Ön Muhasebe", işletmenin omurgasıdır. Bu ifade, birçok işverene "Ne iş yapmışlarda işletmenin omurgası olmuşlar" dedirtmekle birlikte haklılık payı yok da değildir hani.

 

Birlikte çalışma imkanı bulduğumuz firmalarda, Yönetim Danışmanı olarak Projeye başlamadan önce "Ön Muhasebe, işletmenin omurgasıdır" cümlesini söyleyip, firma yöneticisinin veya firma sahibinin yüz ifadesine odaklanırız. Bu cümleyi söyledikten sonra kaşlar çatılıyorsa "işimiz çok kolay olacak" fikrini ediniriz.

 

Çünkü; 

 

Muhasebe (Ön Muhasebe); hakikaten işletmenin omurgasıdır. işletmenin yaşayan bir sistem olduğunu varsaydığımızda, Beyin (Yöneticiler) ile Vücut (Tüm İşletme) arasındaki hertürlü bilgi akışının, değerlendirmenin, hayati fonksiyonlara dair dataların, organlar arasında gidip gelen emir ve talimatların, dışarı (Diğer işletmeler ve bilimum kurumlar) ile kurulan iletişimlerde organlar arasındaki ve kurumlar arasındaki iletişimin, bilgi toplayıcı ve bilgi dağıtıcı ve hatta omurilik içerisinde ilerleyen bilgiyi koruyucu yegane kurumsal yapı, Muhasebe (Ön Muhasebe) departmanıdır.

 

İşletme içerisinde, Muhasebe (Ön Muhasebe) departmanı, işletmenin doğası gereği omurga olmak zorundadır. Hal böyle iken, Muhasebe (Ön Muhasebe) departmanında çalışan mesai arkadaşlarımız, işletme içerisinde yapmaları gereken görevleri, düzenli ve sistemli bir şekilde yapmaya başladıklarında, hem daha az yorulacak, hemde işletme içerisinde çokdaha etkili bir konuma geleceklerdir.

 

Omurgası zayıf, kararlı ve emin durmakta zorlanan bir vücudun (İşletmenin) giderilmesi gereken eksikliklerinin eğitim, tecrübe ve alıştırma ile tamamlandığını düşündüğünüzde, bu vücudun (İşletmenin) omurga ile (Bilgi İşleyen Muhasebe Departmanı ile) olan bağlantılarının, zayıf olan yönlerinin güçlendirildiğini düşündüğünüzde ve bu düşüncelerin fiiliyata dönüştüğünü müşahede ettiğinizde, ilk başta dikkatinizi çektiğimiz "Çatık kaşlı yüz ifadesi"'nin, ilk zamanlar "Takdir" ve "Tebessüm" e dönüştüğüne, ilerleyen zaman içerisinde "kıdemli ve fikir alınması faydalı görülen bir departman" fikrine dönüştüğüne şahit olacaksınız.

 

 

 

İşletmelerdeki bilgi ağının önemine değinen DÜZENSİZLİĞİN HİKAYESİ başlıklı sayfamızı ziyaret etmeyi unutmayınız.