Basit Bir Analiz

Örneğin ;

Bir tekstil firması olduğumuzu düşünelim; 

Aylık sabit maliyetimizin 80.000 TL olduğunu varsayalım. (Sabit Gider = Kira, Genel Yönetim Gid., Pazarlama Satış ve Dağıtım Gideri. v.s. sabit giderler);

12 TL maliyeti olan bir ürünümüz olduğunu varsayalım. ( İster Üretim maliyeti olarak düşünün isterseniz de Satınalma maliyeti olarak düşünün )

Bu ürünümüzün satış fiyatının 20 TL olduğunu varsayarsak ve Bu üründen ayda 14.000 Metre sattığımızı varsayarsak (günde 540 Metre) Mevcut Durum'a ilişkin Başabaş Noktası analizimiz ve Gelir Tablosu sonucumuz aşağıdaki şekilde ( Soldaki Tablo ) gerçekleşecektir.

Ancak; Satış fiyatımızda % 10'luk bir iskonto yaptığımızı düşündüğümüzde (Sağdaki Tablo) Gelir Tablosundaki kârımızın %87,50 oranında eridiğini görüyoruz. 

Kayıplarımız sadece Kâr ile sınırlı kalmayıp, Satış Miktarı Başabaş Noktamız % 33,33, Satış Tutarı Başabaş Noktamız ise % 20 oranında artmaktadır, dolayısı ile iyi müşterilerimize rahatlıkla verdiğimiz %10'luk iskontonun bize maliyeti;

10 da 8,75 oranında Kâr erimesi, 

Satış Miktarı olarak % 33,33 oranında daha fazla satıp zarardan kâr'a geçilmesi, (Daha az siparişle Kâr'a geçebilecekken %33,33 oranında daha çok siparişle Kâr'a geçilmesi),

Satış Cirosu olarak % 20 oranında daha fazla ciro yapıp zarardan kâr'a geçilmesi (Daha az ciro ile Kâr'a geçebilecekken %20 oranında daha fazla ciroyla Kâr'a geçilmesi)

olarak gerçekleşiyor. 

Not: 

Basit bir analizin bile karşımıza çıkarttığı ciddi Kâr kaybını takdirlerinize sunarken, Başabaş Noktası Analizlerinizi;
- Tüm ürünlerinizde,
- Ürün gruplarınızın oluşturduğu kolleksiyonlar bazında,
- Üretim yerleriniz bazında,
- Tüm Müşterilerinizde,
- Tüm ticari il, ilçe, bölge, ülke bazında,
- v.s.

yaptığınızı düşündüğünüzde, Firmanızın kapasitesinden hareketle*, 

- Başabaş Noktası analizlerinin belirleyeceği satış ve kâr hedeflerini tespit edebilirsiniz, 
- Finansal Başabaş Noktası analizleri sayesinde Bütçe Hedeflerini belirleyebilirsiniz, 
- Bütçe hedeflerinizin oluşturacağı mali disiplinle firmanızın tüm faaliyetlerini sürekli ve verimli bir şekilde takip edebilirsiniz. 

Ve daha birçok otokontrol ve Yönetim Tabloları sayesinde Kârınızı maksimize edip Maliyetlerinizi en verimli şekilde kontrol altında tutabilirsiniz.
 

*(Kapasite sınırı, Üretim Firmaları için geçerlidir, Al-Sat yapan firmalarda kapasite, Tedarikçilerin kapasitesi ile sınırlıdır)